Chính sách bảo mật

Thangreview.com luôn cam kết rằng những thông tin tài khoản của bạn sẽ được chúng tôi giữ bảo mật một cách tuyệt .Chúng tôi đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của bạn một cách hợp lý, cân nhắc để đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Chúng tôi luôn luôn cam kết không tiết lộ thông tin bảo mật khách hàng, không bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.

Thangreview.com luôn nhấn mạnh rằng luôn quan tâm đến quyền lợi và bảo mật thông tin cho bạn. Nếu có gì thắc mắc liên quan đến bảo mật, xin vui lòng liên hệ : Buithothang2020@gmail.com.


>